07-09-2017

Invitation til Bornholmerdøgn

Fredag den 6. oktober til lørdag den 7. oktober 2017

Bornholm vil på ét døgn samle 200 engagerede stemmer, organisationer, virksomheder, politikere og bornholmere for sammen at sætte handling bag målet om en bæredygtig grøn ø. Vi kalder det et Bornholmerdøgn, og du er inviteret til at deltage aktivt i den grønne omstilling af vores ø.


Bornholm har gennem ti år arbejdet med at blive en grøn ø. Det er på mange måder gået rigtig godt. Under paraplyen Bright Green Island har en bred kreds af aktører udviklet initiativer og skabt synlige grønne resultater. Det giver os et vigtigt fælles afsæt for fremtiden. Sammen skal vi sætte de næste fælles mål for Bornholms grønne omstilling; Bornholmermålene.


Bornholmermålene skal involvere flere og nå endnu bredere ud.
Det kræver, at vi alle deltager aktivt og tydeligt. Fordi flere ved mere. Fordi flere kan bedre. Bornholms bæredygtige fremtid skal omsættes i vores daglige handlinger og adfærd i familierne, på arbejdspladserne, hos virksomhederne, i partierne, foreningslivet og alle de andre gode lokale initiativer. Bornholmerdøgnet er begyndelsen til en proces, hvor vi i fællesskab udpeger de bornholmermål, der skal indfri vores ambition om en bæredygtig grøn ø. Baseret på vores gode erfaringer, inspireret af verden og båret frem i
fællesskab.
Velkommen til Bornholmerdøgnet den 6.-7. oktober i Kyllingemoderen.