Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint

bæredygtige byggematerialer.jpg 

To projekter der hænger sammen

BYG360° og MaterialeVærket er to sammenhængende projekter, der handler om at bruge og genbruge de gode ressourcer, vi har på øen – så vi får kvalitet, økonomi og klimavenlighed til at gå op i en højere enhed for både de bornholmske forbrugere og erhvervsliv.

Konkret arbejders der med bæredygtig nedrivning af ældre bygninger, således at flest mulige byggematerialer kan genbruges i andre sammenhænge. Samtidig åbner et MaterialeVærk for at eksperimentere med udvikling af nye byggematerialer skabt af gamle materialer samt fra biobaserede og råstofbaserede materialer fra Bornholm. MaterialeVærket etableres i samarbejde med Multihuset i Østerlars, der lægger lokaler til en udstilling og et eksperimenterende materialeværksted.

Det samlede projekt sigter således også på at skabe mulighed for nye forretningsområder for bornholmske virksomheder indenfor nedrivning samt salg og byggeri med genanvendte materialer. Cirkulær økonomi handler på den måde ikke kun om miljø, men også om nye lokale arbejdspladser.

Det treårige projekt bliver til i et samarbejde mellem bornholmske virksomheder, BOFA og private husejere og er i øvrigt koblet til et projekt under Region Hovedstaden, der bidrager med ekspertviden fra bl.a. Roskilde Universitetscenter og KL. Projektet er støttet af LAG Bornholm, Region Hovedstaden og Bornholms Regionskommune. Projektet understøtter Bright Green Island visionen og Bornholmermålene.

For yderligere information kontakt projektleder Rocio Jensen: rocio.jensen@brk.dk

 

FAKTA:

I MaterialeVærket vil der blandt meget andet blive arbejdet med rensning af lokale mursten, og fremstilling af pressede ubrændte lersten. Potentialet i CO2 besparelser er stort:

CO2 fodaftrykket ved fremstilling af forskellige sten (angivet ved 1000 sten): 

Gule facadesten: 600 kg CO2

Røde hulsten: 300 kg CO2

Ubrændte lersten: 26 kg CO2

Afrensede sten: 11 kg CO2