Bornholm går planken ud med lokale byggematerialer

03-09-2018

Projekt BYG360° handler om bæredygtige materialer og arbejdsprocesser men også om, hvordan bornholmske virksomheder kan skabe nye forretningsmodeller inden for nedrivning, samt salg og byggeri med genbrugsmaterialer – dermed også om nye, lokale arbejdspladser.

Formand for kommunens Klima- og Bæredygtighedsudvalg, Anne Thomas siger:

"Vi har med dette projekt mulighed for at teste, hvordan vi kan bruge byggeaffald som ressource. Vi står med et forsøgsprojekt der kører i tre år, og fokuserer på de tekniske muligheder og på at få branchen og boligejerne med. Hvis vi skal blive 42.000 bornholmere, skal der opføres flere boliger på Bornholm de kommende år. Samtidig har vi forskelligt byggeaffald, som burde blive genbrugt."

MaterialeVærk - for borgere og håndværkere

Ud over det bæredygtige nedrivningsarbejde indeholder projekt BYG360° også et konkret tiltag med navnet, MaterialeVærk. Her skal der udvikles nye lokale byggematerialer, både genanvendelse fra nedrivninger samt biobaserede og råstofbaserede materialer fra Bornholm. MaterialeVærket etableres i samarbejde med Multihuset i Østerlars, der lægger lokaler til en udstilling og et eksperimenterende materialeværksted, hvor det kommende års udviklingsarbejde skal foregå. 

Bygningsdesign-ingeniør Caroline Meyer White fortæller, at MaterialeVærk bl.a. henvender sig til interesserede husejere og selvbyggere, der gerne vil renovere med lokale materialer. Samtidig er målet at involvere håndværksmestre, svende og lærlinge, som er interesserede i, hvad man egentlig kan med bornholmske materialer. 

Infomøde og workshop 1. oktober

Processen omkring MaterialeVærket sparkes i gang med et informationsmøde og en workshop mandag 1. okt. kl 16.30 i Multihuset, Østerlars. Her er alle interesserede - både borgere og håndværkere - velkomne.


materialeværket; Bæredygtighed; byggematerialer