Bright Green Island går ind i ny fase

01-06-2018

At ville omstille et helt øsamfund med ca. 40.000 borgere og masser af virksomheder til et bæredygtigt og klimavenligt samfund, er ikke noget man gør med et knips med fingrene. Bornholm har siden 2008 besluttet sig for at tage det lange seje træk, det kræver at skabe grundlæggende miljørigtige forandringer, som giver mening for eftertiden. Og mange kræfter på øen har arbejdet de sidste 10 år på at sætte skub i udviklingen hen imod en større bevidsthed om det at leve grønnere.

Rundt omkring på øen ses i dag masser af eksempler på, de konkrete tiltag der indtil videre er sat i søen.

"Hovedparten af vores produktion af el og varme er i dag baseret udelukkende på vedvarende energikilder, og den kommunale bilpark er ved at blive udskiftet til eldrevne køretøjer - for blot at nævne et par eksempler", siger Anne Thomas, formand for Klima og Bæredygtighedsudvalget (KBU).

KBU mødes i dag sammen med formanden for Social og Sundhedsudvalget med arbejdsgrupperne, der har eksisteret siden Bornholmerdøgnet i efteråret. På mødet får det politiske niveau overleveret gruppernes tanker og ideer til fremtidige indsatser.  

"Jeg glæder mig meget til mødet med grupperne i dag, hvor vi sammen kan få en drøftelse af, hvad der er vigtigt, at tage med i næste fase af Bright Green Island", siger Anne Thomas.


De otte Bornholmermål frem mod 2035

Bornholm gør bæredygtighed til en god forretning
Bornholm fører regnskab med sin grønne omstilling
Bornholm vil til en hver tid være et forbillede som et klimavenligt samfund
Bornholm kører grønt på land
Bornholm kobler bæredygtighed og boliger med kulturel identitet
Bornholm er fyrtårn for bæredygtige danske fødevarer
Bornholm gør sin naturrigdom til en del af bundlinjen
Når jeg er på Bornholm, er jeg en del af Bright Green Island


bornholmermål; grupper