Eksperter kom med anbefalinger

05-04-2018

To tunge eksperter i energiplanlægning og cirkulær økonomi (genanvendelse) var i går hentet ind for at give deres viden og anbefalinger videre til Bornholm til brug for en ny strategi.

Det foregik på en workshop med cirka 50 særligt inviterede beslutningstagere og fagpersoner på Green Solution House. Blandt deltagerne var politikere, fagpersoner fra kommunen, Bornholms Affaldsbehandling (BOFA) og Bornholms Energi og Forsyning (BEOF), interesseorganisationer samt borgergrupper under Bright Green Island.

Eksperterne, professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet og underviser og associeret professor, Stig Hirsbak fra samme sted kom undervejs med flere nye indsigter.

Drop biogas til biler og busser

Brian Vad Mathiesen der er ekspert i energiplanlægning slog for eksempel en tyk pæl igennem ideen om at lade biler og busser køre på biogas, i stedet bør man bl.a. af samfundsøkonomiske årsager vælge el-biler og el-busser. Når det kommer til el-forsyningen af øen var Brian Vad Mathiesen også ganske tydelig. Vindmøller vil være den økonomisk bedste løsning, og den løsning der først og fremmest vil kunne dække el-forbruget.

Vælg vindmøller som primær forsyningskilde 

Derfor bør vindmøller være førstevalget. Andre kilder som for eksempel solceller og geotermisk energi kan og skal fungere som supplement til energiforsyningen, fortalte Brian Vad Mathiesen og konkretiserede ved at sige, at solenergien højst bør fylde omkring 10-15% af den samlede forsyning. Han pegede også på, at det ville være en stor fordel for Bornholm, hvis der var lokale medejere af øens vindmøller.

Et andet budskab fra Brian Vad var, at når kommunen bygger nyt og bæredygtigt skal den kommende drift og vedligeholdelse tænkes med ind, og det kræver, at der arbejdes sammen og på tværs af kommunens sektorer.

Dygtige interne rådgivere gør en forskel 

Stig Hirsbak har i årevis beskæftiget sig med såkaldt cirkulær økonomi, som primært handler om, hvordan man kan genanvende og optimere vores generelle forbrug. Han gav gode ideer til, hvordan man kan arbejde på at nedbringe mængden af affald, sikre en bæredygtig produktion og ændre forbrugsvaner. Han understregede også vigtigheden af, at kommunen har dygtige interne rådgivere indenfor blandt andet energi, affald og et bæredygtigt miljøtilsyn.

Vi skal kunne producere vores egen energi

Anne Thomas (Å), der er formand for kommunens Klima- og Bæredygtighedsudvalg rundede dagens workshop af. Her lagde hun vægt på at en energirenovering af øens boliger står højt på ønskelisten, og at Bornholm kunne blive en rollemodel for resten af verden, hvis øen kan lykkes med at producere al den energi, der bliver brugt lokalt. Hun takkede herefter de to eksperter og konstaterede, at den nye indsigt havde gjort alle klogere og givet et godt afsæt for det videre arbejde med at skabe den nye energi- og ressourcestrategi.


2035; strategi; workshop; cirkulær økonomi; energiplanlægning