Arbejdsgrupperne gav stafetten videre

08-06-2018

Fredag 1. juni mødtes arbejdsgrupperne under Brigtht Green Island med Klima- og Bæredygtighedsudvalget (KBU) samt udvalgsformænd fra øvrige udvalg. Mødet var en afslutning på det arbejde, der blev iværksat med arbejdsgrupperne på bornholmerdøgnet, og en videregivelse af stafetten i form af input til det videre arbejde med opfyldelse af de otte bornholmermål. 

Der var flere emner og spørgsmål fra arbejdsgrupperne, som formanden for Klima og Bæredygtighedsudvalget, Anne Thomas lovede at bringe videre til politisk drøftelse. På samme måde vil Klima- og Bæredygtighedsudvalget tage forskellige emner med på deres planlagte efterårstur rundt til øens branche- og borgerforeninger. Her er målet at få de lokal tilslutning til de otte bornholmermål. Kommunen vil også selv opsætte mål for sit bidrag til dette arbejde. Alle input fra grupperne tages på den måde med i den videre proces.

"Det var et meget opløftende og inspirerende møde, hvor vi hørte om alle de gode tiltag og kræfter, der er lagt i at arbejde på, hvordan vi styrker den grønne omstilling af Bornholm. Alle sammen relevante og samtidig vidt forskellige tiltag, stor tak til alle der har bidraget" lød det i opsamlingen fra Klima og Bæredygtighedsudvalgets formand, Anne Thomas. 

Flere tiltag kører videre på egen hånd

Flere var kommet så langt siden Bornholmerdøgnet, at de fortsætter i selvkørende grupper. De selvkørende grupper og Bright Green Island Kontaktpunkt har aftalt, at de holder hinanden orienteret om fremdriften i de forskellige selvkørende tiltag.

Kontakt ift. det videre arbejde:

Anne Thomas eller BGI koordinator, Lena Schenk.


bornholmerdøgnet; arbejdsgrupper