Offentligt møde om ny bæredygtig boligpolitik

04-01-2019

Anne Thomas, formand for Klima- og Bæredygtighedsudvalget og viceborgmester, vil indlede mødet med at præsentere formålet med boligpolitikken og dens tre indsatsområder, som er: 

  • Et fleksibelt boligmarked til 42.000 bornholmere i 2028
  • Et varieret boligudbud
  • Bæredygtig udvikling af bymiljøer og boliger

Herefter vil oplægsholdere der repræsenterer den almene sektor, bygherrerådgiverne og den private udlejningssektor på Bornholm give deres perspektiver på boligpolitikkens indhold, som oplæg til debatten. 

Program for mødet torsdag 10. januar i Aakirkebyhallerne

19.00  Velkomst og introduktion til forslaget til boligpolitik ved Anne Thomas, formand for Klima- og Bæredygtighedsudvalget og viceborgmester.

19.15  Tre perspektiver på boligpolitikken.

  • Den almene sektor ved Ebbe Frank, Bo42
  • Bygherrerådgiverne ved Mogens Ipsen, Steenberg
  • Den private udlejningssektor ved Brian Brendes Mikkelsen, Totalbyg

19:50  Kort pause

20.00  Åben debat i salen (politikere og oplægsholdere i panel)

20.45  Afrunding og tak for i dag

Det samlede forslag til boligpolitik kan ses her

Bemærk, at høringsperioden varer frem til fredag den 18. januar 2019, som er sidste frist for at indsende høringssvar.

Adresse: Aakirkebyhallerne, Grønningen 3, 3720 Aakirkeby.

Alle er velkomne - Bornholms Regionskommune glæder sig til at se så mange som muligt!


Politik; bæredygtighedsudvalg; Bæredygtighed; Bolig