Nyhedsbrev september 2018

05-09-2018

 

Vi får et travlt grønt efterår

Efter en lang, skøn sommer er vi mange, der er godt ladt op til at tage fat om de næste skridt i vores grønne bestræbelser. September sparker efteråret i gang med flere gode muligheder og projekter.

Du kan møde BGI og formulere dit Bornholmermål på Åbent Landbrug søndag 16. sept. I Nexø starter ReparationsVærkstedet op lørdag 8. og onsdag 12. sept. Øens skoleelever kan i den sidste uge i september igen i år gå i dybden med øens grønne og kloge løsninger i forbindelse med naturvidenskabsfestivallen.  Og så er et nyt, innovativt projekt BYG360° så småt startet op. Det handler om at få erfaringer med at bruge og genbruge de gode ressourcer, vi har på øen – så kvalitet, økonomi og klimavenlighed kommer til at gå op i en højere enhed på byggeriområdet og samtidig skaber grobund for erhvervsudvikling. Læs mere om det hele i nyhedsbrevet her.

Det erhvervsrettede projekt, Bæredygtig Bundlinje Bornholm er også godt i gang med at rekruttere bornholmske virksomheder, der ønsker at se nærmere på reduktion af deres CO2 med fordele på bundlinjen. Ligesom at de får inspiration til mulige nye grønne forretningstiltag eller måske nye forretningsmodeller.

Og endelig – hvis du ikke allerede har set vores trykte version af Bright Green Island visionen med de 8 Bornholmermål – så ligger de fremme på øens biblioteker, Borgerservice, hos Destinationen og mange andre steder på øen. Den kan også downloades på brightgreenisland.dk.

God læselyst! 

 bæredygtige byggematerialer.jpg

BYG360° og MaterialeVærket

BYG360° og MaterialeVærket er to sammenhængende projekter, der handler om at bruge og genbruge de gode ressourcer, vi har på øen – så vi får kvalitet, økonomi og klimavenlighed til at gå op i en højere enhed. For både de bornholmske forbrugere og erhvervslivet.

Konkret arbejders der med bæredygtig nedrivning af ældre bygninger, således at flest mulige byggematerialer kan genbruges i andre sammenhænge. Samtidig med at et MaterialeVærk åbner for at eksperimentere med udvikling af nye byggematerialer skabt ud gamle materialer samt fra biobaserede og råstofbaserede materialer fra Bornholm. MaterialeVærket etableres i samarbejde med Multihuset i Østerlars, der lægger lokaler til en udstilling og et eksperimenterende materialeværksted.

Det samlede projekt sigter således også på at skabe mulighed for nye forretningsområder for bornholmske virksomheder indenfor nedrivning samt salg og byggeri med genbrugsmaterialer. Cirkulær økonomi handler på den måde ikke kun om miljø, men også om nye lokale arbejdspladser.

Infomøde for både borgere og håndværkere
Den 1. oktober kl. 16.30 er der informationsmøde og en workshop om det nyåbnede MaterialeVærket. Mødet finder sted i Multihuset, Østerlars, hvor alle interesserede, borger og håndværkere er velkomne.

Læse mere om BYG360° projektet på www.brightgreenisland.dk 

 

Åbent Landbrug

Kom og mød Bright Green Island på Åbent Landbrug søndag 16. september kl. 10-16. Igen i år kan du spinde bæredygtighedshjulet og få en snak om kloge grønne løsninger i hverdagen. Du kan også formulere dit Bornholmermål og få et eksemplar af øens nye Bright Green Island Visionen med de 8 Bornholmermål.

Energitjenesten er også klar med gode råd om grønne boligløsninger og vedvarende energi.

Åbent Landbrug afholdes af Bornholms Landbrug & Fødevarer søndag 16. september på Simblegård i Klemensker, Simblegårdsvej 6. Vi glæder os til at se jer.

Dit reparationsfællesskab på Møbelfabrikken

Lørdag 8. september kl. 12-13 er der officiel åbning af det nye Reparationsfællesskab Værkstedet på Møbelfabrikken, Gl. Rønnevej 17A, Nexø.
 
Værkstedet indeholder et sy og multiværksted, der er åbent for alle som et gratis reparationsfællesskab. Her er frivillige fixere, som hjælper og vejleder med at forlænge levetiden på ting og tekstiler, som vi bruger i hverdagen. Ole Van Huizen, designer og hamrende dygtig til tekstil er tilknyttet værkstedet som daglig leder.
 
Reparationsfællesskabet indgår også i bestræbelserne på at indfri Bornholmermålene 2035. At genbruge og forlænge forbrugsgodernes levetid er også en del af en bæredygtig Ø. Samværet mellem generationer vil kaste sideeffekter af sig, i form af overlevering af det gode håndværk fra generation til generation og betyde udveksling af erfaringer mellem mennesker og kulturer.
 
På værkstedet vil der også blive afholdt events og foredrag samt tilbudt undervisning.
 
Kommende aktiviteter:
Lørdag 8. september Kl. 12:00 til 13:00: Officiel åbning af værkstedet.  
Onsdag 12. september Kl. 16:00 til 21:00 første rigtige åbningsdag.
Åbent værksted vil finde sted onsdage fra 16:00 til 21:00 og fredage 10:00 til 15:00.

 

Science-ugen Den Yderste Grænse
– BGI bliver igen en del af skoleugen 39

Igen i år får Undervisningsministeriets landsdækkende science-uge et særligt islæt af Bright Green Island, når skolerne Bornholm går i gang med ugen, der finder sted i uge 39 fra 24.-28. september.

I år er der over 120 tilbud til øens klasser, og en stor del af dem formidler viden og indsigt i Bornholms kloge, grønne løsninger. Omkring halvdelen af de bornholmske skoleelever vil deltage i aktiviteter i uge 39, hvor Science-ugen foregår samtidigt over hele landet. Science ugen er understøttet af Astra, en organisation under undervisningsministeriet, som er det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark.

Sidste år vandt Bornholm prisen for Årets bedst planlagte science-uge, netop fordi den blev koblet til øens grønne strategi og gennemført i samarbejde mellem kommunen, skolerne og øens kulturinstitutioner og erhverv. De største aktører for den lokale, bornholmske del af Science ugen er BOFA, BEOF og NaturBornholm, som står for hovedparten af aktiviteterne.

Som en fortsættelse af indsatsen i Science ugen er der afsat 100.000 kr. fra den kommunale Åben Skole pulje, til at 7. klasse elever kan arbejde med blandt andet Bright Green Island projekter i løbet af vinterhalvåret.


Nyhedsbrevet udsendes af Bright Green Island Kontaktpunkt ved koordinator, Lena Schenk og udkommer cirka en gang om måneden.

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover, skal du blot sende en mail til bgi@brk.dk


2018; september; nyhedsbrev