Nyhedsbrev Marts 2019

15-03-2019
​BGI NYHEDSBREV MARTS 2019 

Vi går en spændende tid i møde

Velkommen til marts udgaven af vores nyhedsbrev.
Vi bevæger os mod foråret og samtidig går vi en tid i møde, som kan få markant betydning for Bornholm. Klima og Bæredygtighedsudvalget har lagt op til, at involvere alle på Bornholm i debatten om, hvorvidt vi er klar til at stille nye og større vindmøller op – eller, om vi skal skrue ned for vores mål om at være selvforsynende med grøn el i 2025. Til sommer er det op til politikerne at træffe den endelige beslutning om, hvilken vej vi skal gå.
Vi håber, at du vil deltage i debatten der, hvor du er - og at du vil være med den 27. marts, når der bliver holdt åbent debatmøde om emnet på Campus, Rønne.

Godt forår og god debat.

 

Kom til borgermøde om CO2 mål

Kommunalbestyrelsen skal til juni tage stilling til, om kommunens mål om CO2-neutral lokal el-produktion på Bornholm i 2025 skal fastholdes eller opgives. Før politikerne tager stilling har du mulighed for både at lytte og tage del i debatten.
Bornholms Regionskommune inviterer til borgermøde, hvor der vil blive talt om, hvorfor det er relevant at nedbringe CO2, hvilke teknologier som kan komme i spil for at blive CO2 neutral og, hvilke konsekvenser det kan have at sætte nye store landvindmøller op.
En række eksperter er inviteret til at komme og gøre os alle sammen klogere på de forskellige konsekvenser det har uanset, hvilken løsning vi vælger.

Borgermødet finder sted onsdag den 27. marts 2019 kl. 17.00 til 19.30 på Campus Bornholm. 

Tilmelding: For at have en nogenlunde fornemmelse af hvor mange der kommer til mødet, beder regionskommunen om, at du tilmelder dig via mail. Send din/jeres tilmelding til mail: co2moede@brk.dk – skriv blot hvor mange, du ønsker at tilmelde.
 

BedreBolig Bornholm stopper - og en ny tilskudsmulighed opstår

Efter to års arbejde er projekt BedreBolig Bornholm kommet til vejs ende. Projektet gav i 2017 og 2018 gratis, uvildig energivejledning som nåede ud til 224 boligejere. Boligejerne blev udvalgt igennem en telefonscreening, som skulle definere det umiddelbare energirenoveringspotentiale. Derfra fik 94 boligejere et gratis besøg af en energirådgiver fra Energitjenesten Bornholm samt en rapport med forslag til energiforbedringer.

Ud af de ca. 14,7 mio. kr. mulige besparelser som blev identificeret igennem energirapporter til de bornholmske boligejer, skønnes det, at der er gennemført energirenoveringer for otte mio. kr. Ved en spørgeundersøgelse blandt de boligejere som modtog rådgivningen, viste det sig yderligere, at 75 procent af opgaverne blev gennemført af professionelle håndværkere.

BedreBolig Bornholm 2017-2018 var et partnerskab mellem byggevirksomheder, Bornholms Energi- og Forsyning og Bornholms Regionskommune som modtog tilskud fra Energistyrelsen. 

Som en udløber af BedreBolig Bornholm er der nu oprettet en tilskudsordning til energirenovering af private boliger, som skal være med til fortsat at fremme energirenoveringer af de borholmske boliger. 
BRKs administration er ved at gør klar til at kunne åbne for den første ansøgningsrunde. Når dette sker, vil der blive annonceret i pressen og blive lagt vejledning i, hvordan der skal ansøges på hjemmesiderne brk.dk og brightgreenisland.dk

12 virksomheder støttede BedreBolig Bornholm, dem vil vi gerne sende en særlig tak til. Tusind tak for godt samarbejde og støtte til Bornholms Byggeforretning, Bornholms Agro & Ventilationsservice, Byg Grønt, Ejendomsservice-Bornholm ApS, Flemming Svendsen VVS, Glarbo & White ApS, Knudsker El, Nyberg Håndværk, SSG Bornholm, Tranberg Byg, Tømrermester Jacob Lund og VVS Bornholm ApS.
 

MaterialeVærket vil lære os at bruge miljøvenlige byggematerialer

Forsøgsprojektet MaterialeVærket er snart klar til at åbne dørene for borgere og virksomheder, der ønsker at høre mere om visionerne og mulighederne for fremstilling af lokale og bæredygtige byggematerialer på Bornholm. Det blev fortalt på et informationsmøde mandag den 11. marts i Multihuset i Østerlars, hvor bl.a. planerne for etablering af et selvbyggernetværk samt et MakerSpace blev præsenteret. 
 
Henover foråret og sommeren 2019 vil MaterialeVærket holde workshops for interesserede borgere og håndværkere, hvor man kan lære at benytte bæredygtige materialer i byggerier. Til arrangementet blev der også præsenteret planer for etablering af et Maker-Space i Multihuset i Østerlars, der skal gøre det muligt også at afprøve digital produktion. I løbet af forår og sommer vil projektet undersøge, om der kan oprettes en kooperativ produktionsvirksomhed, der fremstiller bæredygtige byggematerialer.

MaterialeVærket er en del af Bornholm Regionskommunes Projekt BYG360°, der handler om bæredygtig nedrivning og genanvendelse af materialer på Bornholm. MaterialeVærket er blevet til i et samarbejde mellem bornholmske virksomheder, BOFA og private husejere. Det er desuden koblet til et projekt under Region Hovedstaden, som bidrager med ekspertviden fra Gate21, Roskilde Universitetscenter og Concito.