Nyhedsbrev december

13-12-2018

Glædelig jul og rigtigt grønt nytår

2018 lakker mod enden, og vi kan møde juletiden med (rene:-) stearinlys og (LED:-) lyskæder til hyggen og varme – og med en god, grøn samvittighed og mange grønne tråde der rækker ind i det nye år. 

Vi er rigtigt godt med i forhold til nå vores CO2 neutral mål i 2025: Bornholmernes CO2 udledning er faldet med næsten 50 % siden 2015 og 100 % af øens energiforbrug kommer fra vedvarende energikilder. Vi producerer faktisk ca. 70 % af vores eget forbrug.

I erhvervslivet bliver der arbejdet med grønne forretningsmodeller under projekt BÆREDYGTIG BUNDLINJE BORNHOLM, der blev skudt i gang i starten af året. Projekt BYG360 og Materialeværket er to andre erhvervsprojekter, der skal undersøge forretningsmuligheder og nye forbrugsmuligheder inden for byggeriet. I lokalsamfundene er projekter som Bye Bye Plastik kommet til. 
Dette er bare et lille udpluk af en række grønne initiativer på vores ø.

Vi arbejder lige nu med at opdatere Bright Green Islands hjemmeside, så vi her kan formidle de mange grønne tiltag rundt om på øen. 
Dermed også en opfordring til jer alle om at dele jeres grønne tiltag, inspiration, spørgsmål eller andet - enten ved at sende en mail til bgi@brk.dk eller dele det på Bright Green Island Bornholm på Facebook.


8 mål og 1 handleplan på vej


I august udgav vi de 8 Bornholmermål for en klog grøn omstilling af det bornholmske samfund frem mod 2035. De 8 mål skal fungere som en paraply og retningsgiver for udviklingen af øen.

Den nye Bright Green Island Vision og de 8 Bornholmermål blev tiltrådt af kommunalbestyrelsen i maj i år og efteråret igennem har det bornholmske erhvervsliv og lokalsamfund vist stor interesse for at bidrage og samarbejde om at indfri de 8 Bornholmermål.
Det er blandt andet kommet til udtryk på de møder, som Klima- og Bæredygtighedsudvalget, med Anne Thomas som formand, har haft med øens branche-, by- og borgerforeninger.
Her er også blevet drøftet bud på nye initiativer og projekter, der skal sikre øens udvikling i en grøn og klimavenlig retning, som samtidig er til glæde for sammenholdet i lokalsamfundene og udvikling af forretningslivet.

I det kommende år står Klima- og Bæredygtighedsudvalget i spidsen for udarbejde en handleplan for Bright Green Island. Her skal udpeges konkrete fyrtårnsprojekter, som vi på Bornholm vil arbejde for realisering af, i de kommende år. Oplægget fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget drøftes med erhvervsliv og borgerforeninger i løbet af foråret. 
Den nye handleplan vil blive et samlet overblik over projekter og indsatser i kommunen og hos øens større aktører – samt projekter vi samarbejder omkring. 

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et grønt og bæredygtigt nytår, får I her inspiration til en klimavenlig jul