Politisk udvalg mødes med BGIs arbejdsgrupper

28-05-2018

Mødet, der holdes 1. juni på Vibegård, skal bruges til en afsluttende afrapportering, således at ideer fra arbejdsgrupperne kan indgå i kommunens videre arbejde. 

Mødet starter kl. 12 og slutter kl. 18.45 og der er afsat tid til dialog med hver enkelt arbejdsgruppe.  

På mødet vil arbejdsgrupperne kunne fremlægge de ideer og forslag til opfyldelse af Bornholmermålene overfor det politiske Klima og Bæredygtigshedsudvalg.


Planer om at samles igen i efteråret

For at sikre en bred forankring af det videre arbejde med BGI og bornholmermålene vil kommunen til efteråret invitere både borgergrupper og erhvervslivet til et samarbejde om tilslutningen til de otte bornholmermål.Kommunen vil også selv vil opsætte mål for sit bidrag til dette arbejde.

Mødet er således både en afslutning på det arbejde, der blev iværksat med arbejdsgrupperne på bornholmerdøgnet og en videregivelse af stafetten i form af input til det videre arbejde med opfyldelse af bornholmermålene.

Følgende grupper mødes 1. juni med medlemmer af Klima- og Bæredygtighedsudvalget, hvorfra formand Anne Thomas vil tegne billedet.

Arbejdsgrupper/temaer

  • Øens Grønne Børn
  • Grøn Ø Agent
  • Jordnære Fælleskaber – nyttehaver
  • Fødevarespydspids + Bæredygtigt Måltid
  • Bæredygtig Byggeri i stor skala
  • Liv i gamle bygninger
  • Grønne Erhvervsnetværk
  • CO2
  • Privat el-bilisme

arbejdsgrupper; udvalg; bæredygtighedsudvald; klima; kyllingemoderen