Bornholm - Bright Green Island

På Bornholm tror vi på, at en holdbar fremtid for vores ø handler om, at vi klogt og bæredygtigt udnytter og værner om vores fælles ressourcer. Målet er at være et bæredygtigt og klimavenligt ø-samfund, at være CO2-neutral i 2025 og at arbejde mod et fossilfrit samfund i 2040. Visionen om Bright Green Island blev født tilbage i 2008. Helt konkret arbejder vi i dag med 8 Bornholmermål for at nå vores mål, og på baggrund af en helt ny energipolitik fra januar 2021.

De 8 mål er inspireret af FNs 17 verdensmål og udviklet af en bredt sammensat skare af bornholmer, dels på Bornholmerdøgnet hvor 230 bornholmere deltog og dels gennem en række møder og workshops. I 2018 tiltrådte kommunalbestyrelsen de 8 Bornholmermål, som de fælles pejlemærker for visionen. Hvert Bornholmermål indeholder flere konkrete målsætninger og indsatser.

Du kan også finde visionen og de 8 bornholmermål i en trykt publikation på øens biblioteker, i Borgerservice og hos Turistinformation, Rønne. 

 

De 8 Bornholmermål

1. Erhverv: Bornholm gør bæredygtighed til en god forretning

2. Fakta: Bornholm fører regnskab med sin grønne omstilling

3. CO2 neutral: Bornholm vil til enhver tid være et forbillede som et klimavenligt samfund

4. Mobilitet: Bornholm kører grønt på land

5. Boliger: Bornholm kobler bæredygtighed og boliger med kulturel identitet

6. Fødevarer: Bornholm er fyrtårn for bæredygtige danske fødevarer

7. Naturen: Bornholm gør sin naturrigdom til en del af bundlinjen

8. Alle med: Når jeg er på Bornholm, er jeg en del af Bright Green Island