Velkommen til Bright Green Island

På Bornholm vil vi i 2025 være et bæredygtigt, co2-neutralt øsamfund - fordi vi tror på, at en holdbar fremtid for vores ø handler om klogt og bæredygtigt at udnytte og værne om vores fælles ressourcer.

Bright Green Island handler om alle bornholmere, om virkeligheden, hverdagen og vores ø's fremtid. Om at finde en måde at være øsamfund på, som omfavner både bornholmere, virksomheder, vores infrastruktur og vores mange gæster. Og vi er allerede godt i gang.

Smart, grøn energi
I 2008 vedtog Bornholms Regionskommune, at vi i år 2025 skal være et 100 % bæredygtigt og CO2-neutralt samfund, hvor vi kun bruger bæredygtig og vedvarende energi. I dag kan vi allerede producere cirka halvdelen af den energi, vi forbruger, via fossilfri metoder som vind, sol og biomasse.

Bornholmerdøgn

12.09.2017
Læs mere

Inspiration fra Folkemødet

22.06.2017
Læs mere

Bornholmerdøgn
12.09.2017
Inspiration fra Folkemødet
22.06.2017
19 bæredygtige bud på udvikling af Bornholm
22.06.2017