Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint

Affald er i dag en ressource 

Bornholms Affaldsbehandling, BOFA, behandler og genanvedner langt det meste affald på Bornholm. 
I Affaldstårnet underviser BOFA årligt omking 3000 skolelever og andre besøgende i god affaldshåndtering og bæredygtig adfærd. 

Læs mere om affaldstårnet HER

BOFA har også Ressourcelab Bornholm, der er et udviklingssamarbejde med Aalborg Universitet. Ressourcelab Bornholm er med til at omstille Bornholm til en cirkulær økonomi gennem udvikling af innovative ressourcer og bæredygtige løsninger.


BOFA afskaffer affald

Bornholm bliver verdens første industrialiserede samfund, der slukker forbrændingsovnen og overgår 100 procent til genbrug og genanvendelse af affald. 

Borgere, erhvervsliv og turister på Solskinsøen skal over de næste år skrue voldsomt op for sortering af affald. 

Det er målet, at alt bornholmsk affald i 2032 enten genbruges eller genanvendes. 

Med den ambitiøse vision ”Bornholm viser vej vil BOFA sammen med brugere og affaldsbranchen udvikle metoder, der optimerer håndteringen og øger sorteringen af mange nye affaldstyper.


Projekter for fremtiden 

Sammen med partnere fra Polen og Litauen, deltager BOFA i det interregionale projekt WASTEMAN, som skal udvikle bæredygtige løsninger til genanvendelse af husholdningsaffald, som led i BRK’s 2032 vision og Bornholms omstilling til cirkulær økonomi. 

Projektet etablerer bl.a. ”Living Labs” tre steder på Bornholm, for at udvikle de bæredygtige affaldsløsninger i samarbejde med de bornholmske borgere og brugere. 

Dette skal være med til at sikre at de fremtidige affaldsløsninger både bliver funktionelle, økonomiske og attraktive for borgerne.

Med projektet FUTURE vil BOFA øge indsatsen for at undgå at ting og sager bliver til affald, hvis de i virkeligheden sagtens kan bruges igen. Enten via direkte genbrug, eller ved reparation og genbrug af komponenter.

Der planlægges aktiviteter på containerpladserne i Hasle og Aakirkeby, og i bykernen i Pedersker, samt løbende inddragelse af aktuelle partnere på øen. 

Projektets aktiviteter skal være en slags platform til borgernær dialog om cirkulær økonomi i praksis.


Læs mere om BOFA's indsatser for en bæredygtig fremtid