Mål 7

24-01-2019

Bornholm gør sin naturrigdom til en del af bundlinjen 

Bornholms natur er unik. Naturen har stor betydning for os der bor på Bornholm og de der besøger øen. Flere projekter og indsatser er med, eller har været med til at styrke vores fælles natur.


Fremtidens landskaber på Bornholm

Bright Green Island-visionen handler også om den bornholmske natur, som vi er mange her på øen, der glæder os over hver eneste dag. En sund balance mellem beskyttelse og benyttelse af naturen kræver god planlægning, og den har Bornholms Regionskommune fået inspiration til gennem forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber.

Den 16. november blev den afsluttende konference for Fremtidens Landskaber holdt på Københavns Universitet. Programmet dækkede hele landet og havde særligt fokus på at involvere borgerne i landskabsplanlægningen. Formålet var at forbedre planlægningen af det åbne land i Danmark, så det kan rumme både et effektivt produktionslandskab og et harmonisk naturlandskab, der er dejligt at bo i. Projektet omfatter 13 konkrete planprojekter, hvoraf de 11 er ejet af hver sin kommune og de to sidste af Danmarks Jægerforbund. Det bornholmske projekt hedder Fremtidens landskaber på Nordbornholm. Du kan læse om det og de andre projekter her

Projektet lå i Center for Teknik og Miljø i Bornholms Regionskommune under afdelingen Plan og Projekter. Processen har budt på besøg af studerende i landskabsarkitektur fra Københavns Universitet i efteråret 2015. De studerende var delt op i syv projektgrupper, som lavede hver sit forslag til et designprojekt ud fra tre udviklingstemaer: Kystbyen i forvandling, Granithistorier og Veje til et multifunktionelt landskab. Et bredt udvalg af bornholmske foreninger og kulturinstitutioner var også med i arbejdet. Se projekterne her

Undervejs har kommunen holdt en række workshops, hvor bornholmerne har delt deres ideer og ønsker til, hvordan det nordbornholmske landskab skal udvikles og hvad det skal kunne i fremtiden. Nu munder arbejdet snart ud i en ny strategi for planlægningen af landskabet, som indeholder ideer fra både borgerne, regionskommunen og forskningsprogrammet. Der vil snart blive arrangeret en afsluttende workshop om strategien, hvor alle er velkomne. Hold øje med kommunens hjemmeside for at se den konkrete dato.

Her kan du høre en radioudsendelse om nye metoder til planlægningen af det åbne land og forskningsprogrammet Fremtidens landskaber fra den2radio

Fakta: Fremtidens landskaber løb fra 2013 til 2017 og blev drevet i et partnerskab mellem Aalborg Universitet, Danmarks Jægerforbund, Realdania, Københavns Universitet, SEGES, Syddansk Universitet og Aarhus Arkitektskole. Der var afsat lidt over 12 millioner kroner til programmet, og det er helt unikt, at der samlet investeres så stort i forskning vedrørende planlægning af det åbne land.


Indsatser

Bornholms Grønne Bølge

Et projekt, der skal styrke den rekreative og naturmæssige sammenhæng på Bornholm.

Læs mere