Grøn dannelse og livsstil

25-01-2019

Hvis den grønne omstilling skal blive synlig og få betydning også på lang sigt, så må du og jeg i gang. Den grønne dannelse begynder allerede i skolen. Se nogle af de projekter og indsatser som er i gang eller har været i gang på Bornholm.


Grønt skoleprojekt fik flot pris

arets_festivalarrangoer_2017_0.jpg

Skoleprojektet 'Bright Green Island' løb med prisen som Årets Festivalarrangør i Naturvidenskabsfestival uge 39 foran mere end 200 aktiviteter landet over. Grundlaget for undervisningsaktiviteterne var et katalog med omkring 100 læringstilbud, som lærerne på øens skoler kunne booke i uge 39. Bag tilbuddene stod en bredt sammensat gruppe af aktører, som alle bidrog til indholdet, mens arbejdet blev drevet af kommunens koordinator for Skoletjenesten, Ulla Didriksen.

Emnerne i kataloget spændte vidt, fra overvågning af biodiversitet til bornholmske råstoffer og bæredygtig fødevareproduktion, men havde et fælles fokus på at gøre eleverne bevidste om, hvad der skal til for at Bornholm kan nå målet om at blive en bæredygtig, grøn ø. Det fokus passede fint med temaet i Årets Naturvidenskabsfestival, "Min nye verden".

Juryen skrev i begrundelsen for, at valget faldt på det bornholmske projekt:

"Prisen går til det bornholmske projekt, fordi det på kort tid har skabt en god udvikling, hvor Naturvidenskabsfestival bliver brugt som løftestang for at skabe engagerende og lærerig naturfagsundervisning for øens børn året rundt. Det sker gennem en bredt sammensat arrangørgruppe, der i 2017 har fået Bornholms eget fokus på Bright Green Island til at spille sammen med Naturvidenskabsfestivals tema 'Min nye verden' på forbilledlig vis."

De mange aktiviteter rettede sig mod skoleelever på alle klassetrin og var opdelt i tre kategorier for indskoling, mellemtrin og overbygning. I første omgang var de en del af Naturvidenskabsfestivalen i uge 39, men på længere sigt er det tanken, at aktiviteterne skal blive til faste tilbud til undervisningen hele året rundt.

Aktiviteterne er udarbejdet af styregruppen i samarbejde med lærere, naturinstitutioner og erhverv. Prisen uddeles hvert år af Astra, som er det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed.  

Læs mere om Astra her
Bright Green Island i undervisningen 

Vi har sammensat et katalog af en bred vifte af eksterne undervisningstilbud med det overordnede
tema: Bright Green Island.