Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint

Bornholms Grønne Bølge

Bornholms Grønne Bølge er et projekt, der skal styrke den rekreative og naturmæssige sammenhæng på Bornholm fra Hammerknuden i nord til Dueodde i syd. Et netværk af afmærkede ruter og tilhørende faciliteter skal gøre øens centrale naturområder og landskaber lettere tilgængelige og overskuelige for lokale beboere og turister. Netværket af ruter skal være med til at formidle områdets naturværdier, geologi, kulturhistorie og landskabelige værdier. Den øgede adgang til naturoplevelser skal i samspil med aktiviteter og formidling trække flere mennesker i alle aldre ud i naturen.


For de besøgende bliver Bornholms Grønne Bølge et oplevelsesrigt supplement til kyststien og en naturlig indgang til områdets engagerede borgere, foreninger, museer og erhvervsdrivende. Bornholms Grønne Bølge rummer dermed et stort potentiale i forhold til udvikling af natur, friluftsliv, turismeerhverv, og bosætning, og "bølgen" kan blive en platform for udvikling af nye aktiviteter og oplevelser.


Projektområdets foreløbige afgrænsning. En stor del af Bornholms Grønne Bølge er udpeget som beskyttet natur (Natura 2000-områder o. lign.) og strækker sig over de gamle højlyngsområder, hvor bønderne tidligere havde deres dyr på græs.


Vision for Bornholms Grønne Bølge

Visionen for Bornholms Grønne Bølge er at skabe et sammenhængende og let tilgængeligt natur- og friluftslandskab gennem det indre af Bornholm og derved styrke naturen og båndet mellem mennesker og deres omgivelser.

Med Bornholms Grønne Bølge vil vi;

styrke den naturmæssige og rekreative sammenhæng fra Hammerknuden til Dueodde
gøre natur og landskab mere tilgængeligt og trække flere mennesker i alle aldre ud for at dyrke og nyde store naturoplevelser
gøre det mere attraktivt at besøge, bo og drive erhverv i de mindre bysamfund på Bornholm
Vi vil styrke adgangen til de mange værdier inde på øen. Gennem et netværk af afmærkede ruter i en sammenhængende natur og gennem formidling og aktiviteter vil vi give de besøgende nye oplevelser, øge kendskabet til Bornholms natur-, kultur- og landskabsværdier og bidrage til at skabe omsætning i lokalområderne.

Bornholms Grønne Bølge handler både om forøgelse af naturværdier, erhvervsfremme via oplevelsesøkonomi, sundhedsfremme gennem friluftsliv og dannelse/uddannelse af befolkningen. De overordnede målsætninger for projektet er derfor at;

- øge kendskabet til Bornholms natur-, kultur- og landskabsværdier
- styrke folkesundheden ved at forbedre rammerne for et aktivt natur- og friluftsliv
- tiltrække nye tilflyttere, turister og virksomheder
- skabe nye arbejdspladser og øget omsætning i lokalområderne
- beskytte og udvikle naturens mangfoldighed
 
Visionen og målsætningerne spiller konkret og direkte sammen med Bright Green Island-strategien og de visioner og mål, som kommunalbestyrelsen har vedtaget for Bornholm i perioden 2018-2021. Her er det centralt at fremhæve fokus på overordnet at gøre Bornholm til et attraktivt tilvalg, både for turister og for tilflyttere, at skabe nye jobåbninger samt at på bedste vis at sælge vores lokale ressourcer, som her er en natur fyldt med mangeartede oplevelser. Visionen og målsætningerne ligger ligeledes fint i tråd med den nationale turismestrategi, som bl.a. peger på, at der skal skabes flere oplevelser og tilbud både i kyst- og naturturismen og i byerne.