19 bæredygtige bud på udvikling af Bornholm

22-06-2017

Studerende fra Arkitektskolen i København har i foråret 2017 arbejdet på en række projekter med udgangspunkt i Bornholms plan for udvikling af et bæredygtigt øsamfund.  

 

Idéerne for de i alt 19 projekter spænder vidt - fra økologisk vinlandbrug og fødevarenetværk, nye kulturhistoriske fællesskaber, tanghaver, havlandbrug, foreningsliv og bølgekraftanlæg mv.

 

De 19 Plancher, hver med en idé til udvikling af en konkret lokalitet på Bornholm, kan ses på Møbelfabrikken, Gl. Rønnevej 17A, 3730 Nexø, fra primo juli og hen over sommeren. Tag forbi og lad dig inspirere af de mange interessante bud på udvikling af vores ø.

 

Åbent på hverdage fra kl 9-14.

 

De studerende har frit kunnet vælge emne og defineret rammerne for deres opgaver under inspiration fra Bornholm Udviklingsstrategiplan "Green Bright Island" og inspiration fra virksomheder og interessenter, brugere og ildsjæle på øen er indarbejdet i projekterne.

 

I samarbejde med Bornholms Regionskommune blev der udpeget en række lokaliteter fordelt over hele øen, der også kan tjene til inspiration for kommunens videre arbejde med at udvikle nogle af de unikke kulturmiljøer og steder der er på øen.

 

De studerende var på feltarbejde på øen i foråret, hvor de blev præsenteret for øens overordnede strategier af bl.a. borgmester Winni Grosbøll og besøgte en række lokale virksomheder. 

 

De 19 projekter – der kan ses på Møbelfabrikken i Nexø

 

1.     "Tanghaverne", Vang Pier, v. Mette Tange Dahl

2.     "Et økologisk fødevarenetværk", Listed, v. Rasmus Feddersen og Tim Bruun

3.     "Et økologisk vinlandbrug", Aakirkeby, v. Marie Hjørnholm og Kasper Prochownik

4.     "Skoven som ressource", Almindingen, v. Niels Christian Zipelius

5.     "Et landbrug til havs - testanlæg til tangproduktion", Årsdale, v. Rebecka Sofia Helena Petersen og Sidsel Petersen

6.     "Fiskeriet i forandring", Tejn Havn, v. Anton Boman og Jon Grasdal

 

7.     "Landskabelige pauser", Nordøst Bornholm, v. Nicolai Daniel Christensen

8.     "Monument for energi - landskabsbaseret teknologi & oplevelse", Mulekleven, v. Nathalie Wathne og Camille Tan

9.     "Universiteternes Hus - forskning, fordybelse & læring", Paradisbakkerne, v. Sarah Sonne Glatz

10. "Natur Forum", Dueodde, v. Agnes Garnow og Johan Emil Engelbrecht Vindnæs

11. "Det maritime hjem", Hasle, v. Kim Pörösei

12. "Skovbrug / bosætning", Hasle Klinkefabrik, v. Mathias Skjold Larsen og Casper Philip Ebbesen 

13. "Kulturhistorisk fællesskab", Hasle Klinkefabrik, v. Helene Skotte Wied og Julie Zepernick Jensen

 

14. "Et sidste hjem", Gudhjem, v. Rasmus Schater Strøyberg

15. "Et kreativt samlingspunkt i Aakirkeby", Aakirkeby, v. Lena Barka og Andreas Ilstad

16. "Vores Klemensker- et nyt samlingspunkt", v. Lau Corvind

17. "Mellem hav og havn - en formidlende forening", Tejn Havn, v. Emil Bruun Meyer og Joachim Makholm Michelsen

18. "Nexø Silo", Nexø, v. Magnus Fasmer Henum

19.                               "Syd for paradis", Nexø, v. Oliver Juul Mogensen og Oliver Holm Lehrmann

 

På Arkitektskolen har deres studier taget udgangspunkt i begreber som Resiliens og Genindustrialisering. I forhold til byggeriet er den bæredygtige resiliens af stor betydning i udviklingen af fremtidens byggeri. Hvordan sikrer vi en opretholdelse af balancen i naturens økosystemer, der gør, at de består og er modstandsdygtige over for den menneskelige indgriben i dem? Dette spørgsmål peger på en større bevidsthed om, hvilke materialer vi skal bygge med i fremtiden, og hvordan vi sikrer, at de kan genbruges og dermed indgå i et stofskifte, der rækker ud over den enkelte bygnings levetid. 

 

Gruppen af studerende er på den sidste del af deres studie på kandidatprogrammet på Institut for Teknologi som hedder: Bosætning, Økologi og Tektonik. Med afsæt i en bygningskunstnerisk tilgang, som indeholder kritisk analyse og eksperimenterende praksis, lærer de studerende på dette program at omsætte politiske, sociale, kulturelle og teknologiske problemstillinger til arkitektoniske løsninger. Byen, bosætning og bygningsværkets tektoniske logik er omdrejningspunkt for studiet, hvor projekterne formes som en del af et større kredsløb af ressourcer og med øje for helheden.

 

Undervisningen bygger på en tæt tilknytning til både forskning og praksis og ledes af Professor Anne Beim og Studielektor Frans Drewniak - Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering https://kadk.dk/program/settlement-ecology-tectonics

 

 

 


innovation; Bæredygtighed; Arkitektur; genindustrialisering