Bornholmerne har mange vinkler på Bright Green Island

29-05-2017

​35 interesserede bornholmere mødte op til åben samtalecafe i maj, fokus for samtalen var Bright Green Island. Det var en bred befolkningsgruppe, der var til stede. Både miljøarbejdere, økolandmænd, naturinteresserede og skeptikere, såvel som tilflyttere, nysgerrige og samfundsengagerede borgere. Generelt var der meget viden og mange holdninger repræsenteret – alle interesseret i at diskutere og dele deres viden, og blive klogere på andres holdning til den bæredygtige udvikling på Bornholm.

 

Formålet med aftenen var at formidle hvad Bright Green Island strategiens ambitioner og mål for fremtiden er, samt præsentere hvilke resultater, der allerede er opnået. Herudover skulle aftenen især bruges til at tale om og drøfte bornholmernes tanker og idéer til hvilke tiltag, der skal til de kommende år, for at komme nærmere vores mål og visioner for et bæredygtigt samfund.

 

Der blev snakket livligt ved de fire borde. Hvis vi skal opsummere de mange input, er her nogle af de forslag og idéer som særligt blev drøftet:

 

 

Idéer til de kommende års arbejde med Bright Green Island:

 • Bornolm som test-ø
  • 100 % el baseret transport – Verdens første elbil samfund.
  • Plastikfri ø i samarbejde med erhvervslivet.
 • Cirkulær økonomi
  • Køb lokalt; italesætte effekten af lokal pengestrøm for at skabe en kulturel bevidsthed om at styrke den bornholmske økonomi.
  • Generationsværksted; erfaringsdeling mellem unge, voksne og ældre, med fokus på reparation og genbrug af ressourcer.
 • Sammenhængskraft – Den Grønne Tråd.
  • Institutioner tænker både økonomisk-, social- og miljømæssig bæredygtighed ind i deres udviklingsstrategi.
 • Borgerinddragelse og formidling
  • Definere mål som borgere kan være med til at nå.
  • Fortælle hvad vi kan – skabe stolthed om at være en bæredygtig borger.
  • Mere direkte formidling. For eksempel husomdeling af information.

 

De mange gode emner tages med videre i processen i efteråret 2017 mod at få formuleret en opdateret strategi og handlingsplan for Bright Green Island.


Samfund og borger; Bæredygtighed