Inspiration fra Folkemødet

22-06-2017

Vi bad 5 forskellige bornholmere om at lade sig inspirere på Folkemødet – og kommer med hver deres bud på, hvad der skal med, når vi i 2017 skal formulere en ny strategi og handlingsplan for Bright Green Island.


”Fordi alle vinder, når ingen taber”. Trine Dorow, sundhedschef i Bornholms Regionskommune, fandt Askov Fondens slogan som inspiration til den bornholmske udvikling. Trine ser, at det er afgørende for udviklingen af Bornholm, at vi også i Bright Green Island strategien har fokus på Bornholms vigtigste råstof, nemlig alle os der bor her! Det er vigtigt at vi får alle med, så den bæredygtige udvikling afhænger af vores evner til at skabe tilgængelighed og inddragelse af alle grupper i det bornholmske samfund.

 

”Sustainable Learning Region/Bæredygtig lærende region” Lene Feldthus Andersen, direktør på Center for Regional- og Turismeforskning, blev inspireret af Sønderborg under Folkemødet. Byen er udpeget af UNESCO til ’Sustainable Learning City’. Kan Bornholm blive en Sustainable Learning Region? Lene peger på, at det er vigtigt med fokus på hvilken dannelse og kompetencer, der kræves for at kunne møde fremtiden og den grønne omstilling. Hvad skal vi lære vores børn, og hvad har vi selv brug for af viden og kompetencer for at møde fremtiden mest bæredygtigt?


”Det teknologiske perspektiv, hvordan kan vi udnytte det bedre?”. Jens S. Koefoed fra Bornholms Landbrug peger på, at vi i den grønne omstilling på mange måder skal ’back to basic’ men samtidig skal bruge de teknologiske muligheder for at lette belastning på miljø og mennesker. Jens funderer over, om vi i arbejdet med Bright Green Island kan gøre det tydeligt, hvornår den grønne omstilling ikke bare er ’god for mig’ men også er ’god for andre’.


”Borgerløn – Bornholm som test-Ø?” Peter Haag, formand i Bornholms Miljø og Energiforening og bestyrelsesmedlem i LAG-Bornholm. Selv om Peter i sin forening arbejder med den ’meget grønne del’ af Bright Green Island, omkring energieffektivisering og miljø, var Peters inspiration fra Folkemødet til den sociale del af bæredygtighed: at bruge vores test-ø tanke til at undersøge Borgerløn, om det faktisk virker? Om det kan være et vej til at skabes rammer, hvor folk kan udfolde sig og få andre forudsætninger for at indgå i samfundet.


”Udfordringen med kvalificeret arbejdskraft”. Emil Juul-Pedersen, specialestuderende og formand for foreningen Baglandet - og potentiel tilbageflytter – bemærker at mange debatter på Folkemødet handler om arbejdsmarkeds udfordringer med kvalificeret arbejdskraft. Emil ser et potentiale i, at det i dag er under hver fjerde fraflytter, der ’tilbageflytter’. Tænk, hvis vi kunne fordoble antallet af unge, der flytter til øen! Vi skal vise, at Bornholm er et attraktivt sted, også for unge. Det er den grønne dagsorden og grønne dannelse en central del i. Måske vi skulle have en egentlig tilflytter/rekrutteringsstrategi? Og ikke mindst skal vi bruge Folkemødet aktivt til rekruttering!


Vi havde også bedt publikum om at komme med deres ideer og input – og fra postkassen med postkort-ideer kom der for eksempel disse tre:


Information til borgerne: En ”bæredygtighed-kasse” med produkter og information om den bæredygtige udvikling på øen, som et led i at gøre det grønne og BGI til en del af bornholmske DNA.


Bornholm bør være frontrunner på elbiler, plastik-ø, og vedvarende energiløsninger. Bliver vi det så vil vi automatisk tiltrække unge familier som vi har brug for i fremtiden!


Outdoorturisme på et bæredygtigt grundlag og bidrag til bæredygtighed, f.eks, lystfiskere der sætter fisken tilbage i økosystemet kunne drive frem gennem mærkning i samarbejde med Friluftrådet, Dansk Naturfredningsforening og/eller andre.Tak for de gode input! Både de der er nævnt her og de øvrige input bliver alle sammen taget med i den videre proces.