Nyhedsbrev Maj

09-05-2019

Kom maj du søde milde … vi håber stadig :-)


I april måned var der inspiration at hente for redebyggere på to ben i vores nyhedsbrev.
I maj er der yderligere inspiration at hente omkring bæredygtigt byggeri og renovering, når private åbner deres hjem og deler ud af gode erfaringer. MaterialetVærket arbejder med isolering med lokale aviser mv. 
Læs om dette og lidt til i denne måneds nyhedsbrev. 
God læselyst! 

Kom inden for i et bæredygtigt hjem 

På Godthåbsvej 23 i Østermarie har Anne og Armin omdannet byens gamle slagteri til bolig, atelier og galleri. Bygningen er blevet omdannet og renoveret med sunde og bæredygtige materialer, blandt andet lerpuds, for at kunne rumme en moderne bolig.

Renoveringen har haft fokus på at skabe en sund bolig for et mindre budget, hvorfor bygningsrenoveringen er vedvarende og udført med en stor grad af med-byg.

Kom med og besøg Anne og Armins hjem søndag 19. maj kl. 13.00, på Godthåbsvej 23, Østermarie.

Arrangementet er gratis og arrangeret af Bornholms Miljø- og Energiforening (BOMEF) i samarbejde med Slagteriet.
 

Måske en (mur)sten mindre på vejen mod et affaldsfrit Bornholm

BOFA har i samarbejde med virksomheden, Gamle Mursten fra Svendborg startet et forsøg med at indsamle hele, halve og malede mursten på Rønne Containerplads. Når murstenene er indsamlet, bliver de efterfølgende sendt til rensning og kan derefter bruges igen.

Hvis forsøget bliver en succes, vil ordningen blive gjort permanent på flere af øens containerpladser. Forsøget viser sig måske at være en sten mindre på vejen mod den ambitiøse affaldsvision ”Bornholm viser vej – uden affald 2032”.

Visionen, som i øvrigt har skabt stor omtale i både ind- og udland, og som nåede toppen (indtil videre) da det internationale magasin, National Geographic den 22. april bragte en stor og dybdegående artikel om BOFAs vision.

På BOFA er de både glade og stolte over at været nået ud til omkring 27 mio. læsere i hele verden. Siden offentliggørelsen, har BOFA dagligt modtaget positive tilkendegivelser, og spændende tilbud om samarbejde fra alle dele af verden.


Kan vi isolere vores huse med Bornholms Tidende?

Som led i arbejdet med at skabe flere bæredygtige og lokale byggematerialer er projekt MaterialeVærket i fuld i gang med at undersøge potentialet for en lokal produktion af papirulds-isolering på Bornholm. 

Folk fra MaterialeVærket har blandt andet været på studietur til Papiruld Danmark i Hillerød. Her har de identificeret tekniske muligheder for etablering af et lokalt produkt anlæg i lille skala. Næste skridt er at afdække interessen blandt lokale håndværkere og byggevirksomheder for at aftage et bornholmsk produceret papirulds-produkt.

Da fragten af byggematerialer til Bornholm tegner sig for en væsentlig del af CO2 udledningen ved byggerier, vil der miljømæssigt være store gevinster at hente ved et lokalt produceret alternativ.

Er du håndværker og ønsker mere viden om mulighederne for at isolere med Bornholms Tidende og andet lokalt genbrugspapir, kan du kontakte projektkonsulent:

Caroline Meyer White på telefon 40761980 eller på email: kontakt@glarbowhite.dk

Grønt vaskeri med alger og miljømærker
Øens eneste industrivaskeri, Victor Vask har igennem en årrække omlagt sin konventionelle vaskeproduktion, så vaskeriet nu er et førende grønt vaskeri i Danmark.

Vaskeriet er miljøcertificeret og arbejder hele tiden aktivt med forbedring af vaskemetoder og energi- og ressourcebesparende tiltag. Victor Vask er, så vidt vides, også det eneste i Danmark, der kan rense det snavsede vaskevand, så det kan genbruges i vaskeriet. 

Hvis vandet ikke bliver genbrugt, bliver det sendt videre til nedsivning, alternativt videre til kloakken. Når det sker, er vandet renset og mindst lige så rent som naturligt regnvand.

I løbet af sommeren bliver der sat gang i endnu et udviklingsprojekt, hvor vaskeriet, ved brug af alger, håber på at kunne øge kapaciteten i det biologiske rensningsanlæg fra nuværende 15 m3 til 30 m3 i døgnet. Projektet støttes af InnoBooster og udføres i samarbejde med Teknologisk Institut. 

Kunderne hos Victor Vask tæller blandt andet hjemmeplejen i Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital, BornholmsLinjen, Forsvaret samt øens mange hoteller og pensionater. Hos Victor Vask lejer kunderne tekstiler såsom beklædning og sengelinned af vaskeriet, som så står for vask og vedligehold af de lejede tekstiler. Tekstilerne er så vidt muligt mærket som ØkoTex eller med EU-blomsten.