Nyhedsbrev juli

05-07-2019

BGI NYHEDSBREV JULI 2019

 

Bright Green sommer til alle!

Velkommen til BGIs sommer nyhedsbrev.

Kommunalbestyrelsen har på sit sidste møde før sommerferien behandlet hele fire sager, der har betydning for øens grønne omstilling og arbejdet med Bright Green Island.
 
I dette nyhedsbrev kan du læse om, hvad det betyder for det grønne arbejde fremover - og du får månedens grønne historie fra kommunens køkken, DeViKa.  

https://gallery.mailchimp.com/874d3239f113ac13ecc4d101f/images/d4b148f1-c71a-4cc2-acee-c03e05d834b0.jpg

Grøn hilsen fra kommunalbestyrelsen
- Bright Green Island har fået en handleplan

Kommunalbestyrelsen har vedtaget  Bright Green Island Handleplan for kommunens grønne indsatser i  2019-2020.
Handleplanen er helt konkret og beskriver, hvad der skal gøres inden for hvert enkelt af  de otte bornholmermål. Ligeledes fremgår det hvilke af kommunens centre, der arbejder med de enkelte opgaver og indsatser. Alt fra natur, gadebelysning, fødevarestrategi, affaldsindsatser, dialog og involvering af  borgerne og meget mere står beskrevet i handleplanen.
 
Kommunalbestyrelsen har desuden udpeget fire områder, kaldet fyrtårne, der skal have særlig fokus. De fire fyrtårne er:

  1. C02-neutral el-produktion
  2. Affaldsfri i 2032
  3. 20 procent Økologisk jord
  4. Grøn mobilitet.

Med handleplanen ønsker BRK også, at gøre det tydeligt for omverden, hvad kommunen selv gør, som en invitation og inspiration til partnerskaber for at indfri Bornholmermålene.

Læs handleplanen her

 

Ny politisk forankring af BGI

Siden Klima- og Bæredygtighedsudvalget blev oprettet i januar 2018, har det fungeret som stedet, hvor den politiske forankring af kommunens arbejde med bl.a. Bright Green Island visionen hørte til. Udvalget var anderledes end de øvrige faste udvalg, idet det havde et overordnet, strategisk sigte og ikke havde myndighedsopgaver eller budget under sig.

Kommunalbestyrelsen traf på dens sidste møde før sommerferien en principbeslutning om, at nedlægge Klima- og Bæredygtighedsudvalget og i stedet arbejde for en bredere forankring af den grønne indsats. Det kan fx være med et § 17. stk. 4 udvalg – også kaldet et Ad Hoc udvalg. Det særlige ved denne type udvalg er, at det i modsætning til kommunens øvrige udvalg kan have deltagelse af medlemmer, der ikke er valgt ind i kommunalbestyrelsen. 

Efter sommeren tages der fat på de konkrete udformninger af ny politisk forankring, af de områder som Klima- og Bæredygtighedsudvalget tidligere dækkede, herunder Bright Green Island. Nyhedsbrevet vil løbende informere jer om processen.

 

Bæredygtig elproduktion og CO2 mål

Som kulmination på forårets offentlige debat om Bornholms CO2 mål, vindmøller og lokal energiproduktion har kommunalbestyrelsen vedtaget, at el-produktion på Bornholm fortsat skal være CO2 neutral, og at produktionen af bæredygtig el skal øges med fokus på andre former for teknologi end landvindmøller. 

Kommunens administration skal i den kommende tid udarbejde oplæg til, hvordan kommunalbestyrelsens beslutning kan udmøntes.

 

Bright Green Island er genstartet

Bright Green Island strategien blev vedtaget tilbage i 2008 og var frem til 2013 forankret i Business Center Bornholm. Strategien havde dengang fokus på erhvervsudvikling og branding af øen. Med tiden steg interessen, og dermed også behovet for at udbrede visionen og strategien til at omhandle flere sider af øens liv.

Siden efteråret 2016 har Bright Green Island haft et kontaktpunkt og en koordinator ansat i kommunen.
De første tre år har været dedikeret til at revitalisere Bright Green Island, hvilket Bornholms Vækstforum har bevilget projektmidler til. Midlerne er bl.a. blevet benyttet til at holde Bornholmerdøgnet i 2017 og udarbejde den nye Bright Green Island vision og de 8 Bornholmermål. Ligesom der er foretaget et redesign af Bright Green Islands hjemmeside, blevet opstillet infostandere med mere.

Sideløbende er der blevet sat gang i en række initiativer og projekter, såsom Bæredygtig Bundlinje Bornholm, Energiprojektet InsulaE og projekt BYG360 om bæredygtig nedrivning og genanvendelse i byggeriet.

I Bright Green Islands kontaktpunkt arbejder til dagligt koordinator Lena Schenk og kolleger med koordinering af projekter, borgermøder, oplæg til kommunalbestyrelsen, BGI-Handleplan og delprojekter, fundraising, kommunikation og øvrig information. Denne organisering fortsætter også fremover.

Når revitaliseringen formelt afsluttes efter sommeren, er der derfor sat masser af grønne bæredygtige skibe i søen til at bære os frem mod visionen. Nogle indsatser er allerede godt fra land, imens andre er ved at gøre klar til afgang.

 

Kommunes køkken er også grønt på emballage og affald

BRKs centrale køkken, DeViKa har ud over at have fokus på økologi og lokale fødevarer også fokus på, at der bliver anvendt miljørigtig emballage og at affaldet bliver reduceret. 

Al engangsservice til kommunes møder og øvrige arrangementer er lavet af komposterbare materialer.
De engangsglas der benyttes ligner til forveksling de gamle, konventionelle plastikkrus, men de er lavet af plantemateriale og tallerkenerne af lavet af restprodukter fra kokos.

Emballagen til maden i f.eks. hjemmeplejen er så miljørigtig, som det kan være, når det både skal være barrierefast emballage, og maden skal kunne holde sig i længere tid. Her kan man ikke anvende bambus og andre let forgængelige emballagetyper. Der udvikles hele tiden på plasten fra leverandørernes side, og visse typer plastbakker er produceret af 75 procent genbrugsplast.

DeViKa har også fokus på affaldssortering og genanvendelighed. Vand på flaske anvendes sjældent. Plastflasken med pant er at foretrække frem for kartoner med vand, når man snakker miljø. Pantflaskerne bliver genavendt, hvorimod kartoner ikke kan genanvendes, da folien indeni ikke kan skilles fra pappet - og er derfor mere miljøskadeligt.

Grønne løsninger er under hastig udvikling i mange sektorer og produkter – og hos DeViKa holder de skarpt øje med udviklingen – så det kan komme kommunes borgere, medarbejdere og øens grønne omstilling til gode. 

Til allersidst er der bare at ønske rigtig god sommer!

Skal du ud og opleve øens skønne natur, er her en opfordring til at skele til Bornholms nye Outdoor Kodeks, som skal beskytte naturen. 

Outdoor Kodeks fire centrale punkter:
1. Dyrk din outdooraktivitet, hvor det er tilladt
2. Dyrk din outdooraktivitet ansvarligt
3. Vis hensyn til andre outdoorudøvere
4. Skån miljøet


Se det fulde kodeks her

 -------------------------------------------------------------------

Copyright © Bright Green Island 2019 All rights reserved

Nyhedsbrevet udsendes af Bright Green Island Kontaktpunkt ved koordinator, Lena Schenk og udkommer cirka en gang om måneden. 

Copyright © Bright Green Island 2018 All rights reserved