01-06-2017

Vær med, Bornholmer

 

At Bornholm er et bæredygtigt øsamfund i udvikling starter med dig og dine valg i din hverdag. For grøn omstilling af vores ø handler om langt mere end strategi og store mål - det handler om dig og mig.

Bornholm bliver først rigtig 'bright', når du er med. For en vision uden alle bornholmeres engagement og kloge, grønne gerninger i hverdagen er jo bare et projekt på papir. 

Du er en del af fællesskabet, der kollektivt skaber de rammer, vores ø skal udvikle sig inden for. Og det er dig, der er med til at understøtte de visioner, som vi gerne vil række frem mod. Så både når du er forbruger, forælder og bornholmer, spiller du en vigtig rolle i, at Bornholm kommer på verdenskortet som en visionær og handlende ø. Vi snakker ikke bare. Vi handler. Bæredygtigt og klogt. Se undersiden: " Ti grønne skridt".

Bæredygtighed er noget, vi gør med og for hinanden

For vores børn og fremtiden, for natur og klima. Og når vi agerer ansvarligt her på Bornholm, så er det en måde at tage vare på hinanden på - ved at bruge af hinandens erfaringer, samarbejde på tværs og dele ud af vores viden. Det gør vi både for klimaets, de lokale producenters, øens overlevelse og vores børns skyld. Sammen skal vi ruste Bornholm til fremtiden.

Så vær med:

Sæt dit eget Bornholmermål. Lad din inspirere af andres Bornholmermål.

Vær med i en af de projektgrupper der blev nedsat i forbindelse med Stormødet den 8. november. De 16 projektgrupper er fordelt under 8 overordnede temaer:

  • Transport
  • Fødevarer
  • Grøn dannelse, livstil og forbrug
  • Natur
  • Bolig
  • Erhverv
  • Energi
  • Kommunikation

 Lav dit eget Bornholmermål