Bright Green Island visionen

06-12-2018

På Bornholm tror vi på, at en holdbar fremtid for vores ø handler om, at vi klogt og bæredygtigt udnytter og værner om vores fælles ressourcer.


Målet er at være et bæredygtigt og klimavenligt ø-samfund, at være CO2-neutral i 2025 og at arbejde mod et 0-emissions samfund i 2035.

Visionen om Bright Green Island blev født i 2008.
Helt konkret arbejder vi med de 8 Bornholmermål for at nå vores mål.

De 8 mål er inspireret af FNs 17 verdensmål og udviklet af en bredt sammensat skare af bornholmer, dels på Bornholmerdøgnet hvor 230 bornholmere deltog og dels gennem en række møder og workshops.
I 2018 tiltrådte kommunalbestyrelsen de 8 Bornholmermål, som de fælles pejlemærker for visionen.
Hvert Bornholmermål indeholder flere konkrete målsætninger og indsatser.

Læs Bright Green Island-visionen samt de 8 bornholmermål her

Du kan også finde visionen og de 8 bornholmermål i en trykt publikation på øens biblioteker, i Borgerservice og hos Turistinformation, Rønne. 

 

De 8 Bornholmermål

1. Erhverv: Bornholm gør bæredygtighed til en god forretning

2. Fakta: Bornholm fører regnskab med sin grønne omstilling

3. CO2 neutral: Bornholm vil til enhver tid være et forbillede som et klimavenligt samfund

4. Mobilitet: Bornholm kører grønt på land

5. Boliger: Bornholm kobler bæredygtighed og boliger med kulturel identitet

6. Fødevarer: Bornholm er fyrtårn for bæredygtige danske fødevarer

7. Naturen: Bornholm gør sin naturrigdom til en del af bundlinjen

8. Alle med: Når jeg er på Bornholm, er jeg en del af Bright Green Island


CO2 neutral

 

 
At Bornholm vil være CO2 neutral i 2025 betyder, at vi lokalt vil kunne producere strøm baseret på vedvarende energikilder i, så det dækker vores eget forbrug.

0-emission

 

 

Målet om at gå mod et 0-emissionssamfund betyder, at vi lokalt vil arbejde mod at reducere vores samlede udslip af CO2 og andre forureningskilder gennem ændret produktion og forbrug. Målet er ultimativt - lidt populært sagt - at vi ikke forurener mere end vi kan rydde op efter os selv.